فرماندار:

شهرستان سلماس بزرگترین قطب تولید انواع دربهای ساختمانی درکشور

شهرستان سلماس بزرگترین قطب تولید انواع دربهای ساختمانی درکشور
فرماندار سلماس در بازدید از واحد تولیدی خبر داد: شهرستان سلماس بزرگترین قطب تولید انواع دربهای ساختمانی درکشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز درجریان بازدید نقی زاده مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی وجمعی از مسئولین از واحدهای تولیدی درشهرک صنعتی دراین شهرستان گفت : این شهرستان با داشتن بیش از 35 واحد تولید دربهای ضدسرقت وداشتن نمایندگی فروش درتمامی استانها وشهرستانهای کشور وصادرات به سایر کشورها وارز اوری یکی از شهرستانهای موفق دراین امربوده وباید حمایت ومورد توجه قرارگیرد   فرماندارسلماس به مشکلات تعاونی ها اشاره وخواستار رسیدگی وبرگزاری کارگاههای اموزشی برای اعصای تعاونی ها تاکید کرد.

نقی زاده مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی نیز درجریان این بازدید گفت: امسال قدمهای خوبی درجهت راه اندازی دوباره تعاونی های راکد ونیمه تعطیل دراستان انجام گرفته است