برگزاری اولین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت شهرستان سلماس

برگزاری اولین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ اولین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان سلماس در راستای محرومیت زدایی و توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری برگزار شد.