بازدید فرماندار و سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور

بازدید فرماندار و  سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور
بازدید فرماندار، سرپرست بازرسی کل استان و معاون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار، سرپرست بازرسی کل استان و معاون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور سلماس بازدید کردند.

 

گفتنی است فرماندار، سرپرست بازرسی کل استان و معاون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از پروژه راکد احداث ساختمان دانشگاه پیام نور سلماس  بازدید کردند.