کمیسیون فرعی پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری کمیسیون فرعی پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان سلماس با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری