جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی

جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی
جلسه بررسی مسائل ومشکلات منطقه ویژه اقتصادی با حضور مشاوراستاندار وتنی ازمدیران کل استان مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس در جلسه بررسی بررسی مسایل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس در محل سالن جلسه فرمانداری این شهرستان با اشاره به پتانسیل های این منطقه گفت : با عنایت به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس به عنوان یکی از پیش رانهای اقتصادی شهرستان و استان در برنامه پنج ساله ششم مطرح شده و منطقه ویژه اقتصادی سلماس می تواند به عنوان یکی از  اقتصادی منطقه مطرح باشد لذا جلسه‌ای را با حضور چند تن از مدیران استان برگزار کردیم برای تسریع در روند توسعه و راه اندازی منطقه ویژه که در اجرای فاز یک اجرایی منطقه ویژه اقتصادی موفق شدیم ۵۰ هکتار از زمین‌های منطقه ویژه را دیوارکشی کنیم با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلون تومان برق کشی منطقه را به میزان ۷ مگاوات که امروز ۲ مگاوات  راه اندازی شده و ۲۰۴ تیر برق نصب شده انجام بدیم در کنار اینها حفر چاه آب شرب را انجام دادیم و تامین آب صنعتی منطقه را از پس آب ورودی تصفیه خانه حل و امیدوار هستیم در فاز دوم عملیات اجرایی منطقه ویژه را محل اعتبارات اختصاصی در خصوص احداث  ساختمان‌های گمرک و سازمان منطقه ویژه و همچنین گاز کشی منطقه رو انجام دهیم.

مرتضی اصغری در ادامه افزود: با حضور اعضای محترم کمیسیون ماده ۶۹ استان از زمین پیشنهادی برای ایستگاه ماهواره ای و فضایی شهرستان سلماس  که توسط سازمان فضایی کشور انجام خواهد شد بازدید شد و کارهای نهایی پروژه انجام گرفته انشالله زمینی به وسعت ۴۰ هکتار برای ایجاد ایستگاه ماهواره که در کشور فقط در سه نقطه ایجاد خواهد شد و واگذار خواهد شد و در ماه آینده انشاالله شاهد آغاز عملیات اجرایی این ایستگاه خواهیم بود.