تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه به کلیه کارکنان صدیق دادسرای عمومی و انقلاب ‌شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ سرپرست فرمانداری به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سلماس به مناسبت هفته قوه قضائیه دیدار و این هفته را به وی و کلیه کارکنان صدیق دادسرای عمومی و انقلاب ‌شهرستان تبریک گفتند.