مرز سلماس ظرفیت بالقوه ای برای تبدیل به هاب اقتصادی منطقه است

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری در جلسه بررسی وضعیت مرز کوزه رش سلماس که باحضور تیم کارشناسی امور مرزی وزارت کشور برگزار شد، گفت : سلماس شهری امن در آذربایجان غربی است و دارای ظرفیت های بالقوه برای برای تبدیل به هاب اقتصادی منطقه می باشد .

اصغری بیان کرد: جنگ اقتصادی تحمیل شده بر کشور می طلبد تا با راه هایی از جمله ایجاد مرزهای رسمی اثرات این جنگ اقتصادی را دفع کند .

وی افزود: هم اکنون 500 هکتار زمین در مرز کوزه رش و 151هکتار زمین در کنار شهرک صنعتی سلماس برای راه اندازی در نظر گرفته شده و آماده واگذاری برای سرمایه گذاری است .

فرماندار سلماس تصریح کرد: باتوجه به موافقت کشور ترکیه برای ایجاد مرز در بورالان ماکو و کوزه رش سلماس، کوزه رش بهترین ظرفیت برای افزایش مناسبات اقتصادی بین دو کشور است .

اصغری خاطرنشان کرد: طبق آمار ماهیانه 50 الی 60 هزار نفر از مرزهای استان به ترکیه سفر می کنند و با بازگشایی این مرز شاهد افزایش قابل توجه تردد مرزی به کشور ترکیه خواهیم بود .

فرماندار سلماس بیان کرد: ایجاد این مرز رسمی می تواند موجب توسعه اقتصادی استان و ارتقاء سطح معیشتی مردم محروم این منطقه شود