بررسی مسایل و مشکلات سد دیرعلی

بررسی مسایل و مشکلات سد دیرعلی
مسایل و مشکلات سد دیرعلی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه بررسی مسایل و مشکلات سد دیرعلی با حضور فرماندار سلماس، معاون سازمان بازرسی استان، معاون سازمان آب منطقه ای استان و جمعی از کشاورزان و مدیران شهرستانی در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری برگزار و تصمیم گیری شد.