تسلیت شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا

تسلیت شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا
شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه تسلیت باد.

شهادت بانوی دو عالم، امّ ابیها حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه بر عموم مسلمانان علی الخصوص همشهریان سلماسی تسلیت باد.