بازدید تیم کارشناسی امور مرزی وزارت کشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ تیم کارشناسی امور مرزی وزارت کشور عصر روز گذشته به همراه فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان سلماس از مرز کوزه رش بازدید کردند.