با حضور فرماندار

جلسه شورای ترافیک درشهرستان سلماس

جلسه شورای ترافیک درشهرستان سلماس
جلسه شورای ترافیک درشهرستان سلماس برگزرار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس در جلسه شورای ترافیک این شهرستان در محل سالن جلسه فرمانداری سلماس گفت : بایستی برنامه ریزی مدون برای کاهش تصادفات دراین شهرستان انجام گرفته وارتقای ایمنی جاده ها وحذف نقاط حادثه خیزاولویت اساسی است ودستگاههای اجرایی بایدتلاش همه جانبه ای دراین زمینه داشته باشند

مرتضی اصغری گفت: نصب تابلو، خط کشی روشنایی و حفظ نگهداری جاده ها ازالویت ماست.

وی اظهارداشت : اقدامات اساسی برای کاهش تصادفات جاده ای استان توسط پلیس راه استان ودستگاههای مربوطه انجام میشود وحذف نقاط حادثه خیز مبنای کارمسئولین قرارگرفته است
درادامه این جلسه ریس پلیس راهور این شهرستان گفت: بخاطراحترام به مقررات رانندگی کارگاههای اموزشی با همکاری اداره,اموزش وپرورش دراکثرمدارس تشکیل یافته ودرشش ماهه سال 40% کاهش تصادفات درون شهرستان نسبت به سال قبل بوده است.