برگزاری مانور صفر برای ارزیابی آمادگی نیروهای امدادی در سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور سرزده سرپرست فرمانداری سلماس مانور صفر برای ارزیابی آمادگی نیروهای امدادی امروز صبح برگزار شد

به منظور ارزیابی میزان آمادگی نیروهای آتش نشانی، اورژانس و گاز ، سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس ساعت ۸:۲۰ صبح بدون اطلاع قبلی از مکان و زمان برگزار شد.