بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار از مرکز 16 ساعته سلامت سلماس

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار از مرکز 16 ساعته سلامت سلماس
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار از مرکز 16 ساعته سلامت سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان از محل جدید مرکز ۱۶ ساعته سلامت سلماس واقع در خانه معلم بازدید کرد.