فرماندار سلماس به همراه مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی/

بازدید از پروژه های گاز رسانی در بخش مرکزی و کوهسار

بازدید از پروژه های گاز رسانی در بخش مرکزی و کوهسار
فرماندار سلماس به همراه مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، از پروژه های گاز رسانی در بخش مرکزی و کوهسار این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس روز گذشته به همراه مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، از پروژه های گاز رسانی در بخش مرکزی و کوهسار این شهرستان بازدید کرد.

"مرتضی اصغری" فرماندار شهرستان سلماس در این بازدید بر سرعت بخشی گازرسانی به روستاها جهت برخورداری روستائیان عزیز از نعمت گاز تأکید کرد.