حضور فرماندار شهرستان سلماس در سامانه سامد

حضور فرماندار شهرستان سلماس در سامانه سامد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛  فرماندار شهرستان سلماس در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات و درخواست های مردمی حضور یافت.