پرداخت قسمتی ازخسارات وارده به واحد تولیدی سهند درب سلماس

پرداخت قسمتی ازخسارات وارده به  واحد تولیدی سهند درب سلماس
با حضور مدیرکل بیمه ایران استان ونماینده مردم درمجلس شورای اسلامی وفرماندار مبلغی ازخسارت اتش سوزی یکی ازواحدهای تولیدی درشهرک صنعتی پرداخت شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ این واحد تولیدی بزرگترین تولیدکننده دربهای ضدسرقت درشمالغرب کشور بوده که درتیرماه سالجاری دچار حریق واتش سوزی گسترده شده که بیش ازسی میلیارد ریال خسارت واردشده بود .

نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی دراین مراسم گفت : واحدهای تولیدی ما درشهرک صنعتی باید مجهز به نکات ایمنی بوده ودرتمامی واحدهای تولیدی داشتن کارشناسان فنی ضروری است .

فرماندار سلماس نیز ضمن قدردانی از همکاری وتعامل بیمه با تولیدکنندگان گفت: در شهرک صنعتی این شهرستان بیش از ده واحد تولید دربهای ضدسرقت فعالیت داشته که دراشتغال جوانان نقش بسزایی دارند وتلاش داریم مشکلات این واحدها را با کمک دستگاههای دولتی حل نمائیم .

درپایان مبلغ ۶/۵ میلیارد ریال بعنوان خسارت وارده توسط بیمه ایران استان تحویل ومدیران واحدتولیدی ازهمکاری مسئولین وبیمه قدردانی نمودند.