بازدید از جایگاه دو منظوره سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرپرست فرمانداری از جایگاه دو منظوره سلماس