اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

#مرد_میدان
روزها می گذرد و همچنان مرد این میدان تو هستی برای ما
#قهرمان_امت
#سرداردلها_شهید_حاج_قاسم_سلیمانی