بررسی مسایل و مشکلات شهرداری سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار و نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی مسایل و مشکلات شهرداری سلماس بررسی شد.

در این نشست با حضور فرماندار ، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سلماس در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد، مهمترین مسائل و چالش های شهرداری سلماس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای برنامه های آتی شهرداری بررسی شد.