اهداء ۳۰۰ بسته معیشتی و۲۰۰ بسته بهداشتی توسط مرکز نیکوکاری معراج ابگرم شهرستان سلماس

با حضور فرماندار سلماس، اهداء ۳۰۰ بسته معیشتی و۲۰۰ بسته بهداشتی توسط مرکز نیکوکاری معراج ابگرم شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرکز نیکوکاری معراج ابگرم شهرستان سلماس اقدامات چشمگیری درجهت حمایت از نیازمندان درروستاها ازجمله تهیه جهازئیه برای افراد نیازمند - کمک به بیماران خاص - کمک به خانواده های بی سرپرست وایتام - برگزاری برنامه های فرهنگی وهنری وورزشی برای جوانان وراه اندازی کارگاههای زنبورداری - دام وطیور - پرورش قارچ وفرشبافی ولبنیات سنتی درروستاهای همجوار بوده است.
با شیوع بیماری کرونا این مرکز درطول چندماه درروستاهای همجوار اقدام به توزیع بسته های معیشتی وبهداشتی نموده ودرروزگذشته با حضور فرماندار وکارگروه توسعه روستایی ۳۰۰ بسته معیشتی و۲۰۰ بسته بهداشتی به نیازمندان روستاهای کنار پروژ اهداء شد .
مرکز نیکوکاری معراج ابگرم این شهرستان بیش از ۵۰۰ خیر داوطلب داشته که بصورت ماهانه کمک مالی وجنسی می نمایند ودرمراسمی از جوانان خیر این مرکز تجلیل شد.