تماس با ما

آذربایجان غربی، سلماس، میدان توحید فرمانداری شهرستان سلماس

کد پستی 13111-58817

تلفن: 35248014-044

دورنگار: 35248007-044