دیدار و ملاقات عمومی فرماندار با مردم شریف سلماس


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مطابق دوشنبه های هر هفته دیدار مردمی(ملاقات عمومی) فرماندار شهرستان سلماس با مردم شریف شهرستان سلماس در محل دفتر فرماندار برگزار خواهد شد.