فرماندار شهرستان سلماس به همراه هیئت همراه از میدان دواب سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری صبح امروز به همراه تنی چند از روسای ادارات  از میدان دواب سلماس بازدید کردند.

فرماندار سلماس دستور تشکیل جلسه برای پیگیری  مسایل و مشکلات میدان دواب، پسماند شهری، میدان آذربایجان، کشتارگاه سلماس و میدان میوه تره بار با حضور روسای ادارت داد.

گفتنی است فرماندار سلماس از پسماند شهری، میدان آذربایجان، کشتارگاه سلماس و میدان میوه تره بار بازدید کرد.