شعار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی به عنوان شعار هفته دولت امسال انتخاب و اعلام گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ از سوی شورای اطلاع رسانی دولت؛ شعار شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی به عنوان شعار هفته دولت امسال انتخاب و اعلام گردید

بر اساس این گزارش عناوین هفته دولت سال97 به شرح ذیل اعلام شد:

جمعه 2 / 6 / 97 اولین روز هفته دولت به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط معنوی
 شنبه 3 / 6 / 97 دومین روز هفته دولت به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط اقتصادی و شفافیت
 یکشنبه 4 / 6 / 97 سومین روز هفته دولت به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط خدمت، کارآمدی و پاسخگویی
دوشنبه 5 / 6 / 97 به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط اجتماعی و فرهنگی
 سه شنبه 6 / 6 / 97 به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط توسعه و محرومیت زدایی
چهارشنبه 7 / 6 / 97 به عنوان دولت تدبیر و امید، نشاط آرامش، امنیت و اقتدار ملی
پنجشنبه 8 / 6 / 97 به عنوان دولت تدبیر و امید، شهیدان رجایی و باهنر الگوهای جاودان ولایت پذیری وخدمت