ايستي سو در يك كيلومتري روستاي ايستي سو قرار دارد. از جاده به ايستي سو 3 كيلمتر مي باشد . جاده آن كلاً خاكي مي باشد. آبي گرم از چند نقطه كوه به پائين سرازير مي شود و دو استخر كوچك يكي زنانه و يكي مردانه براي حمام كردن وجود دارد كه اهالي اطراف به اين آب گرم مي آيند . اين آب به علت داشتن ماده معدني براي درمان روماتيسم و درد مفاصل مفيد است .