حضور سردار محمدی در فرمانداری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سلماس؛سردار محمدی در صدر هیئتی به همراه جمعی از فرماندهان سپاه با حضور در فرمانداری سلماس ،با سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس دیدار و گفتگو کردند.