سومین جلسه نواحی و مناطق آموزش و پرورش آذربایجان غربی در شهرستان سلماس

سومین جلسه نواحی و مناطق آموزش و پرورش آذربایجان غربی در شهرستان سلماس
سومین جلسه نواحی و مناطق آموزش و پرورش آذربایجان غربی در فرمانداری سلماس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری سومین جلسه نواحی و مناطق آموزش و پرورش آذربایجان غربی با حضور سرپرست فرمانداری و با مدیران برنامه محور و تحول گرا در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری