13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
13 آبان؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

آمریکا همان آمریکا است

◽️در سالگرد انقلاب دوم و در آستانه یوم الله ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی

آمریکا، آمریکا است؛ این حزب یا آن حزب، هر کدامشان سرِ کار آمدند، خیری به ما نرساندند، شر رساندند. یکی تحریم کرد، یکی به دشمنهای ما کمک کرد. ما نگرانی نداریم؛ فکر میکنیم راه عبور از همه‌ مشکلات محتمل کشور، چه در این دوره، چه در پنجاه‌ سال دیگر، این است که کشور از درون مستحکم باشد.|رهبر معظم انقلاب | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶