بازدید سرپرست فرمانداری سلماس از مجتمع کشت و صنعت پگاه سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید سرپرست فرمانداری سلماس به همراه جمعی از روسای ادارات از مجتمع کشت و صنعت پگاه سلماس و بررسی مسایل و مشکلات مجتمع

‘کاظم غنی زاده’ سرپرست فرمانداری سلماس ضمن بررسی مشکلات پگاه سلماس در جهت رفع مشکلات دستور اقدامات لازمه را صادر کرد:
🔺طبق اعلام مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت پگاه سلماس از سه هزار رأسی به پنج هزار رأسی تا پایان سال جاری ارتقاء خواهد یافت.
🔺 اراضی ملی در محدوده مجتمع کشت و صنعت پگاه سلماس به اراضی مجتمع در اولین فرصت ممکن الحاق خواهد یافت.