بازدید فرماندار از زمین های کشاورزی قابل سرمایه گذاری در شهرستان سلماس

بازدید فرماندار از زمین های کشاورزی قابل سرمایه گذاری در شهرستان سلماس
فرماندار سلماس به همراه سرمایه گذاران بخش کشاورزی از زمین های کشاورزی شهرستان جهت سرمایه گذاری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس به همراه سرمایه گذاران بخش کشاورزی از زمین های کشاورزی شهرستان جهت سرمایه گذاری بازدید کردند.