برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی" روستاهای شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ کارگاه آموزشی "آشنایی با وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی" روستاهای شهرستان سلماس با حضور فرماندار و مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.