جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس

جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس با حضور فرماندار در محل سالن جلسه مدیریت امور آب شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز در خصوص بررسی مدیریت سیلاب در حوزه شهرستان و نسبت بارندگی نسبت به دراز مدت ۴۷/۵ درصد افزایش یافته است و ابلاغ منابع مصرفی در حوزه منابع آبی شهرستان در سال جاری و بررسی مسایل و مشکلات اجرای شبکه آبیاری تحت فشار اراضی روستای درشک در محل سالن جلسه مدیریت امور آب شهرستان برگزار شد.