بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پژوهش‌سرای آموزش و پرورش

بازدید فرماندار و مدیر آموزش و پرورش شهرستان از پژوهش‌سرای آموزش و پرورش
فرماندار سلماس به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس از پژوهش سرای آموزش و پرورش بازدید و از تلاش های دکتر عباس بهروز معلول پژوهش گر توانمند سلماسی تجلیل کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان سلماس از پژوهش سرای آموزش و پرورش بازدید و از تلاش های دکتر عباس بهروز معلول پژوهش گر توانمند سلماسی تجلیل کردند.