برگزاری جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سلماس

برگزاری جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سلماس
جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سلماس با حضور سرمایه گذاران در سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری شهرستان سلماس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت و پتانسیل های سلماس گفت: شهرستان سلماس با دارا بودن دو شهرک صنعتی و گلخانه ای و منطقه ویژه اقتصادی، هم مرزی با کشور همسایه ترکیه، اراضی با کیفیت کشاورزی و تعدد مناطق گردشگری می تواند در جذب سرمایه گذاران پیشتاز باشد و این مهم مستلزم رفع موانع سرمایه گذاری و تولید توسط مدیران و تقویت روحیه خودباوری در فعالان اقتصادی است.

مرتضی اصغری تاکید کرد: مدیران ادارات در تحقق این مهم مسئول هستند و باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهند چرا که کیفیت عملکرد آنها در همین راستا مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهد گرفت.