شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد

شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد

شماره پیامک ارتباط مردم با وزیر کشور اعلام شد

🔹روابط عمومی وزارت کشور در اطلاعیه‌ای شماره سامانه پیامکی برای ارتباط مردم با وزیر کشور را اعلام کرد.

🔹روابط عمومی وزارت کشور با توضیح این روند که پیام‌های واصله پس از دسته‌بندی و اولویت‌گذاری در بخش ذیربط، به رویت وزیر کشور می‌رسد، شماره ۳۰۰۰۷۷۸۸ را بدین منظور معرفی کرد.