حضور استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای کنگرلو

حضور استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای کنگرلو
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای کنگرلو حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛  محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی در جمع مردم روستای کنگرلو حضور یافتند.

گفتنی است در این دیدار مسائل و مشکلات مردم این روستا نیز بررسی شد.