برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس

برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس
جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار و سایر اعضاء در سالن شهید سالمی فرمانداری تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ محمدزاده گلعذانی،معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه کارگروه اجتماعی،فرهنگی،سلامت،زنان و خانواده ضمن تأکید بر نقش مستقیم ناهنجاری های اجتماعی بر بحث سلامت روانی جامعه اظهار داشت: براساس تفاهم نامه مشترک فیمابین وزارت کشور،بهزیستی و وزارت بهداشت،شهرستان سلماس به عنوان شهرستان پایلوت استان برای استقرار شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت روانی و اجتماعی(طرح سراج) برگزیده شده است شبکه ای که برپایه آن خدمات مربوط به سلامت روانی و مراقبت های اجتماعی به صورت عادلانه در دسترس شهروندان بوده تا شرایطی فراهم گردد که با مداخلات به موقع،روند شیوع اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی کاهش یابد
معاون سیاسی،امنیتی و انتظامی فرمانداری سلماس افزود: مقرر است طرح سراج رسیدگی های اجتماعی را شبکه ای کرده و مکانیزم مشخصی را تعریف نماید تا افراد غربالگری شده به متخصصان ارجاع شده و مداخلات درمانی و تخصصی بر روی آنها صورت پذیرد.