برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس، جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان با حضور فرماندار، نماینده مردم سلماس و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

‘مرتضی اصغری’ فرماندار شهرستان سلماس با اشاره به پروژه های عمرانی قابل افتتاحی در هفته دولت گفت: امسال ۵۴۰ ریال اعتبار برای اجرای طرح های عمرانی در این شهرستان مصوب شده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد.

گفتنی است در این جلسه اعتبارات منابع سرمایه ای استان، درآمد نفت و گاز، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده با الویت پروژه های نیمه تمام بین دستگاه های اجرایی شهرستان توزیع شد.