تجلیل از نخبه علمی با حضورمدیرکل کمیته امداد استان وفرماندار سلماس

تجلیل از نخبه علمی با حضورمدیرکل کمیته امداد استان وفرماندار سلماس
نخبه علمی با حضورمدیرکل کمیته امداد استان وفرماندار سلماس تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیرکل کمیته امداد استان دراین مراسم گفت : کمیته امداد درکنار تامین نیازهای معیشتی خانواده های تحت پوشش این نهاد به امور فرهنگی وتحصیلی دانش اموزان وجوانان هم نظارت دارد .

ودراین راستا تعداد ۱۲۲۵۰ دانش اموز و۱۴۰۰ دانشجو ازخدمات فرهنگی وکمک تحصیلی این نهاد برخوردارمیباشند .

دکتر سهندی افزود : امسال با مشارکت خیرین نوع اندیش دراستان ۱۳۰۰ عدد تبلت وسایر امکانات تحصیلی دراختیار دانش اموزان تحت پوشش این نهاد قرار گرفته است .

عسگری فرماندار این شهرستان از تلاش وپیگیری کارکنان کمیته امداد درجهت تامین نیازهای زندگی نیازمندان ونظارت بروضعیت تحصیلی دانش اموزان تحت پوشش این نهاد قدرردانی نمود .

درپایان ازدانش اموزی ( مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس) که موفق به قبولی دررشته پزشکی شده بود تجلیل بعمل امد .