همزمان با سراسرکشور

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در سلماس

برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی در سلماس
انتخابات شوراهای دانش آموزی در سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ همزمان با سراسرکشور انتخابات شوراهای دانش اموزی دربیش از 290 اموزشگاه های سلماس با شرکت دانش اموزان مدارس شهری و روستایی این شهرستان برگزار شد.
فرماندار به همراه مدیر آموزش و پرورش و شهردار سلماس از روند انتخابات شوراهای دانش آموزی دبیرستان دخترانه شهید مدنی بازدید کردند.