بازدید فرماندار سلماس به همراه کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی ایران از منطقه ویژه اقتصادی سلماس

بازدید فرماندار سلماس به همراه کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی ایران از منطقه ویژه اقتصادی سلماس
فرماندار سلماس به همراه کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی ایران از منطقه ویژه اقتصادی سلماس بازدید فرماندار سلماس به همراه کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی ایران از منطقه ویژه اقتصادی سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس به همراه کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی ایران و جمعی از روسای ادارات شهرستان از منطقه ویژه اقتصادی و تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان بازدید و مسایل و مشکلات واحدها بررسی شد.