بازدید فرماندار به همراه تنی از روسای ادارت از چند راهدارخانه و پایگاه امداد جاده ای شهرستان

بازدید فرماندار به همراه تنی از روسای ادارت از چند راهدارخانه  و پایگاه امداد جاده ای شهرستان
بازدید فرماندار به همراه تنی از روسای ادارت از چند راهدارخانه و پایگاه امداد جاده ای شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس به همراه تنی از روسای ادارت شهرستان از چند راهدارخانه های شهرستان بازدید کرد. اصغری فرماندار سلماس در این بازدیدها با اشاره به شروع فصل زمستان گفت: تمامی دستگاه های خدمات رسان شهرستان از آمادگی کامل برخوردار هستند.