بازدید سرزده فرماندار از نانوایی های تازه شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار به همراه تنی چند از روسای ادارات شهرستان سلماس در این بازدید بر ارتقای سطح کنترل و نظارت دستگاه های متولی بر پخت نان با کیفیت در نانوایی های این شهرستان تاکید کرد.

گفتنی است فرماندار به همراه تنی چند از روسای ادارات شهرستان سلماس از شرکت تولیدی آرد بازدید کرد.