جلسه کارگروه ساماندهی آرد، نان و گندم شهرستان سلماس

جلسه کارگروه ساماندهی آرد، نان و گندم شهرستان سلماس
با حضور سرپرست فرمانداری جلسه کارگروه ساماندهی آرد، نان و گندم شهرستان سلماس برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی آرد، نان و گندم شهرستان سلماس با حضور سرپرست فرمانداری در محل سالن جلسه مدیریت جهادکشاورزی سلماس