سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)و روز جانباز مبارک باد.

سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)و روز جانباز مبارک باد.
سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)و روز جانباز مبارک باد.

سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)و روز جانباز مبارک باد.

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس»