بازدید فرماندار و سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی از دبستان ابن سینا

بازدید فرماندار و  سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی از دبستان ابن سینا
فرماندار و سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی از دبستان ابن سینا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار، سرپرست بازرسی کل استان آذربایجان غربی و مدیر آموزش و پرورش سلماس از ساختمان دبستان ابن سینا بازدید کرد.