افتتاح مرکز درمانی فرهنگیان شهرستان سلماس

افتتاح مرکز درمانی فرهنگیان شهرستان سلماس
با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از فرهنگیان و بازنشتگان اموزش و پرورش این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور امام جمعه فرماندار وجمعی از فرهنگیان و بازنشتگان آموزش و پرورش این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

حسین خیرجویی مدیر اموزش وپرورش  شهرستان سلماس درائین بهره برداری ازاین مرکز درمانی گفت : دراین مرکز درمانی خدمات بصورت رایگان برای فرهنگیان وخانواده انان ارائه خواهدشد که این دراین مرکز پزشک عمومی - متخصص داخلی - خدمات دندانپزشکی وتزریقات خواهد بود

برای راه اندازی این مرکز درمانی بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه شده است.