عسگری فرماندارشهرستان سلماس گفت :

نقش خیرین سلامت دراین شهرستان قابل تقدیر بوده ومشارکت بسیار خوبی را درزمان شیوع کرونا انجام دادند

نقش خیرین سلامت دراین شهرستان قابل تقدیر بوده ومشارکت بسیار خوبی را درزمان شیوع کرونا انجام دادند
فرماندار سلماس درجلسه ستاد مدیریت کرونا گفت: نقش خیرین سلامت دراین شهرستان قابل تقدیر بوده ومشارکت بسیار خوبی را درزمان شیوع کرونا انجام دادند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ علی اکبر عسگری درجلسه ستاد مدیریت کرونا که درمحل فرمانداری تشکیل یافت گفت : دولت به تنهایی نمی تواند ازعهده مشکلات ونیازهاوکمبودهای درمانی وبهداشتی دراید ودراین شهرستان خیرین سلامت اقدامات موثر وچشمگیری را درزمان شیوع کرونا انجام دادند .

فرماندار سلماس ادامه داد: ساختمان بخش دیالیز دربیمارستان توسط خیرین تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد ریال توسط خیرین هزینه شده وامکانات وتجهیزات پزشکی ولباس های محافظتی  ماسک توسط خیرین دراین شهرستان به ارزش بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به مراکزدرمانی وبهداشتی تحویل داده شده است .

عسگری ادامه داد: ضمن تجلیل وقدردانی از زحمات کادردرمانی وخدمات رسانی به بیماران کرونایی گفت تاکنون بیش از ۱۱۴ نفر ازکادردرمانی مبتلا به بیماری کرونا شده ازمردم می خواهیم که پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی وبازدن ماسک وپرهیز ازتجمعات بتوانیم هرچه زودتر با هم براین بیماری غلبه نمائیم .

"دکتر حمیدرضا جباری" مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس نیز دراین جلسه از تلاش اصحاب رسانه، خبرنگاران علی الخصوص صداوسیمای درروشنگری مردم با برنامه های متنوع فرهنگی وهنری قدردانی نموده ویاداورشد: هم اکنون دربیمارستان این شهرستان ۴۱ نفر دربخش ایزوله و۱۶ نفردر بخش مراقبتهای ویژه بستری میباشند .