مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و هیئت همراه با سرپرست فرمانداری سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی و هیئت همراه با سرپرست فرمانداری سلماس در محل دفتر فرماندار دیدار و در خصوص مسایل و مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان گفتگو کرد.