اطلاعیه مهم

تعطیلی میدان دواب شهرداری سلماس و تمامی بازارچه های محلی

تعطیلی میدان دواب شهرداری سلماس و تمامی بازارچه های محلی
طی اطلاعیه میدان دواب شهرداری سلماس و تمامی بازارچه های محلی تعطیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در این اطلاعیه آمده است:

🔺به اطلاع عموم چوبداران، دامداران، کشاورزان، باغداران و همه عزیزان شهرستان سلماس وشهرها واستانهای همجوار میرساند میدان دواب شهرداری سلماس و تمامی بازارچه های محلی از یوم جاری ( ۳ آبان۹۹) تااطلاع ثانوی تعطیل وهیچ گونه فعالیتی درآن انجام نخواهد یافت

🔺لذا خواهشمند است برای حفظ سلامتی خود وجامعه وجلوگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس ازمراجعه به آن مکان  جدا خوداری شود.

🔺ضمنا شهروندان وخانواده های محترم خطر ابتلاع به بیماری کرونا راجدی گرفته ونسبت به حفظ کامل فاصله اجتماعی واستفاده از ماسک رادرهر شرایط وزمان رعایت فرمایند .

❌حفظ سلامت عمومی شهروندان اولویت اول کاری مدیریت شهری است.